Vi afholder kundemøder kl. 08.00 - 20.00 på hverdage. RIng og book en tid.
Butikken er åben mandag - fredag kl. 11.00 - 15.00

Salgs – og leveringsbetingelser

Kontakt os

furesø køkken handelsvilkår

1. Generelt

1. Nedenstående betingelser er gældende for samtlige af FuresøKøkken ApS´afsluttede, underskrevne og godkendte ordrebekræftelser.
Afvigelser herfra har alene gyldighed såfremt de er skriftligt bekræftet af FuresøKøkken ApS.

2. Tilbud og ordrebekræftelser

1. Tilbuddet er bindende og prisen er fast i en måned fra tilbudsdato. Ændringer vil blive tillagt fakturaen.

2. Kunden opfordres nøje til at sikre sig at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det ønskede og er enig i de ting som er aftalt med den pågældende konsulent, herunder materialevalg, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, leveringsadresse, leveringstidspunkt samt fakturaadresse.

3. Kundens accept af tilbuddet er bindende. Den underskrevne ordrebekræftelse er samtidig en bekræftelse for at ordren sættes i produktion, og der kan herefter ikke uden skriftlig aftale ændres i ordren. Ændringer til ordren er altid gældende i forhold til rettefristen for ordren.

4. Ændringer i ordren kan betyde længere leveringstid og/eller dellevering af ordren. Delleveringer kan betyde øgede fragtomkostninger, som faktureres tilkunden

3. Levering

1. Levering sker i henhold til ordrebekræftelsen.

2. Leveringsdatoen og det omtrentlige tidspunkt for leveringen vil blive meddelt pr. mail, telefonisk eller pr. brev, i løbet af ugen før den aftalte leveringsuge.

3. Ændring af leveringstidspunkt kan ikke ske efter fabrikkens deadline på den aktuelleordre.

4. Har forsinkelse eller ændring(er) af leveringstidspunkt fra kundens side påført ekstraomkostninger til opbevaring eller anden omkostning, kan Furesø Køkken ApS kræve disse dækket og til sikkerhed for betaling heraf holde produkterne tilbage. Gældende takster for lager-leje samt evt. ekstraomkostninger for kørsel oplyses vedforespørgsel.

5. Evt. udsættelse af leverance/montage berettiger ikke til udsættelse af betaling for ordren.

6. Kunden er forpligtet til at anvise chaufføren en tør ogryddet plads til afsætning af leverancen. Det er vigtigt at leverancen kan placeres i et andet rum, end det rum hvor køkkenet skal monteres. Ligesom der ved leverancen skal kunne forefindes frie adgangsveje. Det er købers ansvar at sikre sig den fornødne holdbare

afdækning af gulve, trapper m.m., således at leveringen kan ske med sækkevogn og uden risiko for skader på varer som bolig.

7. Ansvar for leverancen, herunder forsikringsansvar overgår tilkunden, når varerne er leveret på den aftalte adresse.

8. Furesø Køkken ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, som nærmere beskrevet i købelovens §24

4. Returbestemmelser

1. Varer tages ikke retur uden foregående aftale. Specialfremstillede, fabrikssamlede eller monterede produkter, samt bordplader tages ikke retur. Ved returnering eller ombytning af standardprodukter beregnes et gebyr
på 30% af produktets værdi i henhold til fakturaprisen. Returnering skal ske senest14 dage efter levering i ubrudt og ubeskadiget emballage.

5. Betaling

1. De aktuelle betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen ellertilbuddet.

2. Ved delleverancer er hver enkelt leverance med samme retsvirkning forfalden tilbetaling ved hver dellevering.

3. Furesø Køkken ApS har ret til at tilbageholde en leverance, såfremt den aftalte betalingsplan ikke eroverholdt.

6. Ejendomsforhold

1. Furesø Køkken ApSforbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil fuld og endelig betaling inkl.
evt. påløbne renter – har fundet sted.

7. Garanti og reklamation

1. Afhjælpning af fejl og mangler sker i henhold til købelovens regler.

2. Furesø Køkken ApS yder 30 års garanti mod produktionsfejl på alle skuffer, hængsler, låger og fronter.

3. Det forudsættes at produkterne er korrekt monteret og vedligeholdt som foreskrevet. Slitage, unormalt brug og/eller forkert montage, er ikke omfattet af garantien.

4. Naturmaterialer er normalt sammensat af flere stykker, der er unikke farvenuancer og strukturer kan derfor være forskellige. Fugtighed, lys og varme påvirker endvidere naturmaterialerne. Furesø Køkken ApS er ikke ansvarlig for lysets og tidens påvirkning af naturmaterialer.

5. Kunden er forpligtet til at undersøge produkter og eventuel montering ved overlevering med køkkenkonsulenten.

6. Såfremt ordren har mangler, har kunden reklamationsret iht.Købeloven.

7. Kunden er forpligtet til at gøre Furesø Køkken ApS opmærksom på eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid efter at kunden burde have opdaget manglen. Ved synlige fejl og mangler skal kunden reklamere senest 5 dage efter modtagelsen og inden produktet monteres og/eller forarbejdes.

8. Furesø Køkken ApSer ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i forbindelse med levering eller evt. reklamationer

Klar til en snak?
Vi står klar til at tage en uforpligtende snak